De Funiter pagina's zijn verplaatst naar: http://www.funiter.org/Funiter/indexd.shtml.